budu ne demek?

 1. Can sıkılması.

can

 1. Yakın dost, çok sevilen arkadaş.
 2. Yardımcı (could) -ebil-, yapmak imkanı olmak. (Can fiilinin gelecek zamanı yoktur, yerine will be able to kullanılır.)
 3. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.
 4. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 5. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.
 6. İnsanın kendi varlığı, özü.
 7. Yaşama, hayat.
 8. Güç, dirilik.
 9. Kişi, birey.
 10. Gönül.

budun

 1. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim.
 2. Millet.
 3. Asil soydan gelen Oğuzlar.
 4. Halk, kavim, ahali.
 5. Ulus.
 6. (en)Nation.
 7. (en)Tribe.
 8. (en)People kavim.
 9. (en)Nation ulus.
 10. (en)Millet.

budun bencilliği

 1. Kendi ırkını, ulusunu, toplumunu ya da toplumsal kümesini başkalarınınkinden ayırarak üstün sayma ve onları aşağı görerek kendininkine bağımlı kılmayı isteme tutumu.
 2. (en)Ethnocentrism.
 3. (fr)Ethnocentrisme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

budunbudun bencilliğibudun betimcibudun betimibudun bilimcibudun bilimibudun bilimselbudunalbudunalpbudunbetimbudbud ı kutubbud ı zaviyevıbud stickbud u nebud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın