boyna kürekli bot ne demek?

 1. (en)Scull, sculler.

boyna küreği

 1. (en)Scull.

boyna

 1. Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek, boyana.
 2. (en)Neck, cervix, scrag.

kürekli

 1. Küreği olan.

bot

 1. Bilgisayar dünyasında robot kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılabilir. Günümüzde belli otomatikleşmiş işlemleri insanlar yerine yapan küçük yazılımlar kastedilir. Örneğin, arama motoru botları web sayfalarını otomatik olarak gezer ve kaydeder.
 2. Küçük gemi
 3. Ağaç, plastik veya kauçuktan yapılmış küçük sandal.
 4. Uzun konçlu, kapalı ayakkabı.
 5. (en)Botany.
 6. (en)Derived from the word 'robot,' a bot is a software program that performs repetitive functions, such as indexing information on the Internet.
 7. (en)Short for infobot, robot, or knowbot; a program used to search the Internet for data.
 8. (en)Short for Robot, but this is a special automated program designed to search the Web Search engines use bots regularly to trawl the internet for web pages and key words to store in the search engine database.
 9. (en)Short for 'robot ' An automated program On the Internet, the most common bots are the programs, also called spiders or crawlers, that access websites and gather their content for search engine indexes.
 10. (en)Internet Also known as software agents, bots are 'software robots' that work for human being across computer networks, undertaking tasks such as search operations More information on bots can be found at www botspot com.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boyna küreğiboynaboyna benzer kısımboyna etmekboyna palasiboyna takılan makam zinciriboynacıboynakboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcıküreklikürekli kanokürekle atmakkürekle boşaltmakkürekle donatmakkürekle idare edilenküreklemekkürekkürek altı çukurukürek avarızıkürek ayaklılarkürek balıklarıküreküre biçimindeküre biçiminde eklemküre biçimine getirmekküre eklem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın