bound collection of maps ne demek?

 1. Atlas

atlas

 1. Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir'i geçerek Tunus körfezi'ne kadar uzanan sıradağlara verilen ad.
 2. Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş, saten.
 3. Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.
 4. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap.
 5. Çeşitli ölçekte ve çeşitli amaçlara yönelik coğrafya haritalarını bir araya toplayan dergi.
 6. Birinci omur
 7. Birinci boyun omuru.
 8. Büyük harita
 9. İpekten yapılmış kumaş. Üstü ipek, altı pamuk kumaş.
 10. (en)Finest woven silk, the best quality of jacquard with the folklore that an entire yard of atlas can be strung through a small ring to show how fine the weave is Expensive and very exclusive and is mostly used for very formal or bridal wear and in collectors Saris.

bound

 1. Zıplamak, sıçramak
 2. Sekmek, sıçrayarak gitmek
 3. Sektirmek, sıçratmak, zıplatmak.
 4. Bağlı, kayıtlı
 5. Ciltli, ciltlenmiş
 6. Mecbur
 7. Hudutlamak, sınırlamak
 8. Kuşatmak
 9. Hudutlannı çizmek
 10. Sıçrayış, fırlayış zıplama, geri tepme

bound bailiff

 1. Icra memuru

collection

 1. Koleksiyon
 2. Derleme
 3. Tahsilat
 4. Toplanmış yardım
 5. Toplama, toplanma
 6. Toplanmış şeyler, koleksiyon
 7. Kilisede toplanan para, iane
 8. Tabaka, yığın

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boundbound bailiffbound bybound by a restrictionbound by an oathbound columnbound electronbound forbound htmlbound hyperlinkbouncebounce passbounce ratebounce upbouncedcollectioncollection agencycollection agreementcollection at sourcecollection bargaining agreementcollection ditchcollection koleksiyoncollection lettercollection listcollection namecollectiblecollectif conventioncollectingcollecting agentcollecting bank
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın