biology laboratory ne demek?

 1. Biyoloji laboratuari

biyoloji

 1. Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.
 2. (Yun. bios: hayat; logos: ilim) Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, büyüme ve çoğalmaları ile uğraşan bilim dalı.
 3. Canlıların yapısını, oluşumunu, işlevlerini ve davranışlarını inceleyen bilim dalı.
 4. Yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; hayati faaliyetleri inceleyen: fizyoloji; iç salgı bezlerin faaliyetlerini inceleyen: endrokrinoloji; hastalık hallerini inceleyen: patoloji; canlıların sınıflandırılmasını yapan: sistematik; bitki veya hayvan neslinin ıslahı ile uğraşan: zootekni; mikroskobik canlıları inceleyen: mikrobiyoloji'dir. İç yapısını inceleyen: anatomi; hücreleri inceleyen; sitolojidir.
 5. Canlı bilimi.
 6. (en)Biology.
 7. (al)Biologie
 8. (fr)Biologie

biology lab

 1. Biyoloji laboratuari

biology

 1. Canlıların genel olarak birbiri ve çevreleri ile olan ilgilerini, yapı ve fonksiyonlarını gösteren bilim
 2. Bkz. biyoloji
 3. Biyoloji, hayat ilmi.

laboratory

 1. Laboratuvar
 2. Laboratuvar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

biology labbiologybiology departmentbiology of great marksbiologicbiologic aminebiologic evolutionbiologicalBiological Abstractbiolbiol chromatidobiol spirochetabiobio engineeringbio pkbioaccumulationbioacousticslaboratorylaboratory animallaboratory animalslaboratory assistantlaboratory coatlaboratory conditionslaboratory diagnosislaboratory findingslaboratory methodlaboratory micelaboratoriallaboratoriallylaboratorianlaborantlaborantlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın