bio ne demek?

  1. Yaşam, hayat, canlı, öz

bio engineering

  1. hastalar tarafından haricen kullanılmak, hastalara takılmak veya hastaların gövdeleri içine yerleştirilerek kullanılmak için ayrıntılı, mikro-elektronik veya mekanik aygıtların yapımı ile uğraşan bilim dalı.

bio pk

  1. biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bio engineeringbio pkbioaccumulationbioacousticsbioactivationbioactivebioadhesionbioadhesive dosage formbioallethrinebioassaybibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın