biologic evolution ne demek?

 1. Bütün hayvan ve bitkilerin ilkel şekillerden derece derece tekamülle bugünkü şekle geldiklerini ileri süren teori
 2. Bkz. evrim teorisi

evrim teorisi

 1. Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi.
 2. (en)Theory of evolution.
 3. (fr)Théorie d'évolution
 4. (la)Evolvere: açılmak

biologic

 1. Biyolojik, biyoloji ile ilgili

biologic amine

 1. Biyolojik amin

evolution

 1. Evrim, tekamül
 2. Arka arkaya gelme, yayma, verme
 3. İnkişaf, gelişme, açılma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

biologicbiologic aminebiologicalBiological Abstractbiological activitybiological assaybiological assetbiological buffersbiological clasificationbiological classificationbiolbiol chromatidobiol spirochetaevolutionevolution and revolutionevolutionalevolutionaryevolutionary ethicsevolutionary phenogenetic engineeringevolutionary processevolutionary trackevolutionismevolutionistevoluteevolusyonevolusyon teorisievolusyonizm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın