bindir ne demek?

  1. Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan gelen resmebindirmesi için verilen komut. (Bindirilecek resmi veren alıcının sayısı belirtilerek "üçübindir!, biribindir!" biçiminde söylenir).
  2. (en)Fing, superimpose!, super!, add!.
  3. (al)Cıırrc-hblenden!
  4. (fr)Faites une surimpression I

bindirgeç

  1. Kadınların yakın bir yere giderken baş ve vücutlarını örttükleri kara bir örtü. (-Uşak)

bindirici

  1. Modülatör

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bindirgeçbindiricibindirilmebindirilmekbindirilmisbindirilmiş kuvvetlerbindirimbindirimlibindirmebindirme düzlemibindibindiği dalı kesmekbindingbinding agentbinding agreement
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın