bindirgeç ne demek?

  1. Kadınların yakın bir yere giderken baş ve vücutlarını örttükleri kara bir örtü. (-Uşak)

bindir

  1. Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan gelen resmebindirmesi için verilen komut. (Bindirilecek resmi veren alıcının sayısı belirtilerek "üçübindir!, biribindir!" biçiminde söylenir).
  2. (en)Fing, superimpose!, super!, add!.
  3. (al)Cıırrc-hblenden!
  4. (fr)Faites une surimpression I

bindirici

  1. Modülatör

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bindirbindiricibindirilmebindirilmekbindirilmis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın