bildirici kütüğe yazım ne demek?

 1. Doğmuş bir hakkın kütüğe geçirilmesi.
 2. (en)Informing registration.
 3. (fr)Enregistrement déclaratif

bildirici

 1. Yeni bir hukuki durum oluşturmayan, yalnızca var olan hakkı ya da hukuki durumu tespit den işlem veya kararlar.
 2. (en)Indicator.

bildiri

 1. Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
 2. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.
 3. Toplumsal bir hareketin iktisadi, sosyal ve siyasal amaçlarının anlatıldığı belge.
 4. Manifesto cargo Gemi ile taşınan yükün içeriğini gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılanbildiri.
 5. (en)Communique.
 6. (en)Bulletin.
 7. (en)Proclamation.
 8. (en)Notice.
 9. (en)Announcement.
 10. (en)Manifesto.

yazım

 1. Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla.
 2. Bir doğa yasasının, uzbilimsel simge dili ile anlatımı.
 3. (en)Orthographic.
 4. (en)Orthographical.
 5. (en)Orthography.
 6. (en)Spelling.
 7. (en)Act of writing.
 8. (en)Formula.
 9. (al)Formel
 10. (fr)Formüle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bildiricibildiribildiri bildirimbildiri tahtasıbildiri tiyatrosubildiri tutanağıbildirbildirenbildirgebildigini unutturmakbildiği gibi davranmakbildiğim kadarıylabildiğinden şaşmamakbildiğini okumakkütüğe geçirmekütüğe yazılı markakütüğe yazılmamış markakütüğe yazılmamış markanın korunmasıkütüğe yazılmış markanın iyesikütüğe yazılmış markanın korunmasıkütüğe yazımkütüğe yazım dizgesikütüğe yazım yasağıkütüğe yazıma dayanan belirtikütübkütübhanekütübhanei umumiyekütübi sittekütübü mensuhai semaviyye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın