biçare olmak ne demek?

 1. Çaresiz kalmak

  Kocaya vardığım günden itibaren büsbütün biçare oldum.

  S. M. Alus

çaresiz

 1. Çaresi bulunmayan, onulmaz.
 2. Çare bulamayan (kimse), biçare
 3. İster istemez
 4. (en)Irremediable.
 5. (en)Inevitable.
 6. (en)Incurable.
 7. (en)Irredeemable.
 8. (en)Past retrieve.
 9. (en)Beyond retrieve.
 10. (en)Remediless.

biçare

 1. Çaresiz, zavallı kimse
 2. (en)Poor.
 3. (en)Wretched.
 4. (en)Helpless.
 5. (en)Unfortunate.
 6. (en)Wretch.

biçarelik

 1. Biçare olma durumu, zavallılık, çaresizlik
 2. (en)Wretchedness.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

biçarebiçarelikbiçbiçebiçecekolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın