better quality ne demek?

 1. Daha iyi
 2. Daha iyi kalite

daha

 1. Şimdiye kadar, henüz.
 2. Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak
 3. Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz.
 4. Bundan başka, bunun dışında
 5. Bir çeşit çocuk oyunu.
 6. Kaba kuşluk vakti.
 7. (en)More.
 8. (en)Over.
 9. (en)Still.
 10. (en)Only.

better equity

 1. Ek gayrimenkul ipoteği
 2. Tercihli hak
 3. İki haktan tercih edileni

better games

 1. Daha ıyi Oyunlar

quality

 1. Nitelik, vasıf, keyfiyet
 2. Hususiyet, özellik, mahiyet
 3. Üstünlük
 4. Nevi, çeşit, sınıf
 5. Meziyet, artam
 6. Önermenin niteliği, soyluluk, asalet
 7. Yetenek, kabiliyet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

better equitybetter gamesbetter halfbetter late than neverbetter late than never.betterbetter lovedbetter offbetter oneselfbetter thanbettebettedbettbetta splendensBetta splendesbettarbettatqualityquality quality assurancequality certificatequality characterquality controlquality control chartquality factorquality goodsquality in feedstuff oilsqualitativequalitative analysisqualitative changequalitative characteristicqualitative data
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın