quality ne demek?

  1. Nitelik, vasıf, keyfiyet
  2. Hususiyet, özellik, mahiyet
  3. Üstünlük
  4. Nevi, çeşit, sınıf
  5. Meziyet, artam
  6. Önermenin niteliği, soyluluk, asalet
  7. Yetenek, kabiliyet

quality

  1. Orta derecede fiyatlara sahip uluslararası oteller ağı

quality assurance

  1. Kalite güvencesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

quality quality assurancequality certificatequality characterquality controlquality control chartquality factorquality goodsquality in feedstuff oilsquality levelqualitativequalitative analysisqualitative changequalitative characteristicqualitative data
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın