better equity ne demek?

 1. Ek gayrimenkul ipoteği
 2. Tercihli hak
 3. İki haktan tercih edileni

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

better games

 1. Daha ıyi Oyunlar

better half

 1. Eş, hayat arkadaşı

equity

 1. Adalet, insaf, hakkaniyet,denkserlik
 2. Resmi kanunlara ilave edilen adalet üzerine kurulmuş kurullar ve evvelki emsal
 3. Davalı ve davacı arasında eşitlik ve denkserlik namına verilen karar
 4. Borç ve ipotekten sonra firma ve sahibinin hakkı.
 5. Adalet, tarafsızlık, eşitlikçilik, öz kaynak, aktörler birliği [brit.]

Türetilmiş Kelimeler (bis)

better gamesbetter halfbetter late than neverbetter late than never.better lovedbetterbetter offbetter oneselfbetter qualitybetter thanbettebettedbettbetta splendensBetta splendesbettarbettatequityequity capitalequity compensation benefitsequity componentequity courtequity financingequity fundsequity indexequity instrumentequity lawequitableequitable actionequitable constructionequitable interestsequitable lien
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın