belirsizlik katsayısı ne demek?

 1. (bağlanım çözümlemesi) r, iki değişken arasındaki ilişki katsayısı olmak üzere (…) verilen ad. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerce açıklanamayan kesimi.
 2. (en)Coefficient of non-determination.

belirsizlik katsayısı eşitliği

 1. Thurstone ölçek oluşturma yordamında bir sınarın ölçeğe girmesinde ölçü alınan ve yargıcıların sınarın ölçek konumu üzerindeki kümeleyici değerlendirmelerinden oluşan dağılımda sonçeyreklikle ilkçeyreklik arasındaki sayısal ayrıma bakılarak yapılan ölçüm. bkz. çeyreklik, Thurstone eşit görünen aralık ölçeği.
 2. (en)Equation for coefficient of ambiguity.

belirsizlik

 1. Belirsiz olma durumu, müphemiyet
 2. Olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durum.
 3. (en)Gloom.
 4. (en)Haze.
 5. (en)Haziness.
 6. (en)Incalculability.
 7. (en)Laxity.
 8. (en)Laxness.
 9. (en)Limbo.
 10. (en)Suspense.

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belirsizlik katsayısı eşitliğibelirsizlikbelirsizlik altında kararbelirsizlik ilkesibelirsizlik prensibibelirsizlik sıfatıbelirsizlik zamiribelirsizlesbelirsizleşbelirsizleşmekbelirsizleştirbelirsizleştirmemekbelirsizbelirsiz bağıntı zamiribelirsiz betibelirsiz betimbelirsiz bir şekildekatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın