belirlenir önerme ne demek?

 1. Kendisi ya da değillemesi kanıtlanabilen önerme.
 2. (en)Decidable sentence.
 3. (fr)Énoncé décidable

belirlenim

 1. Belirli duruma gelme işi.
 2. Bir kavramın anlamının, içeriğinin, yapısının veya sınırlarının tam olarak belirlenmesi işi, gerektirim, determinasyon.
 3. (en)Designation, determination.

belirlenimci

 1. Belirlenimcilik yanlısı olan kimse, gerekirci, determinist.
 2. (en)Determinist.

önerme

 1. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
 2. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.
 3. Önermek işi.
 4. Bir yargı içeren, doğru ya da yanlış olabilen sav.
 5. (Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar doğru ya da yanlış olabilen anlatım yanında belirsiz kalan bir anlatım da bulunduğuna dikkati çekmişlerdir.önerme mantıksal terim olarak temel anlamını modern mantıkta kazanmıştır. B. Russellönermeden "İlk planda bir şeyi ya doğru olarak ya da yanlış olarak dile getiren sözler kuruluşu."nu anlar; örneğin: 2x2=4 de 2x2=5 de birerönermedir; "Sokrates bir insandır." "Sokrates bir insan değildir." de birerönermedirler; önemli olanönermedenönerme görevini ayırmaktır.önerme görevi bir anlatımda bu anlatımı kuran bir ya da daha çok belirsiz parçayı, bu parçalara değer yüklendiğinde birönerme kılacak olan anlatımdır. Ör. "X bir insandır." X belirsiz kaldığı sürece buönerme ne doğrudur ne yanlış; X e bir değer verilirse bundan doğru ya da yanlış birönerme çıkar.
 6. Bir savı öne süren ya da bir durumu dile getiren (genellikle bildiri kipinde olan) bir tümce; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim. || Bir önermenin kaplamı kendi doğruluk değeri, içlemi de öne sürdüğü sav ya da dile getirdiği durumdur. Dizimsel türü: p. Anl. bildirsel tümce, kapalı tamdeyim, kapalıönerme, sıfırlı yüklem, sıfırlı tamdeyim. Krş.. çekirdekönerme, yalınçönerme, bileşikönerme, tekilönerme, genelönerme, doğruönerme, yanlışönerme, geçerliönerme, tutarlı önerme.
 7. Önesürüş.
 8. Sav ya da durum.
 9. (en)Sentence,.
 10. (en)Statement,.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belirlenimbelirlenimcibelirlenimcilikbelirlenebilirbelirlenemeyen uçan cisimbelirlenemeyen uçan nesnebelirlenemezbelirlenen değerbelirlebelirlemebelirlemekbelirlememekönermeönerme değişkeniönerme değişmeziönerme eklemiönerme kalıbıönerme niceliğiönerme niteliğiönerme simgesiönermekönermeler cebiriönerönerenöneren kimseönergeönerge vermek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın