önerme ne demek?

 1. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
 2. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.
 3. Önermek işi.
 4. Bir yargı içeren, doğru ya da yanlış olabilen sav.
 5. (Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar doğru ya da yanlış olabilen anlatım yanında belirsiz kalan bir anlatım da bulunduğuna dikkati çekmişlerdir.önerme mantıksal terim olarak temel anlamını modern mantıkta kazanmıştır. B. Russellönermeden "İlk planda bir şeyi ya doğru olarak ya da yanlış olarak dile getiren sözler kuruluşu."nu anlar; örneğin: 2x2=4 de 2x2=5 de birerönermedir; "Sokrates bir insandır." "Sokrates bir insan değildir." de birerönermedirler; önemli olanönermedenönerme görevini ayırmaktır.önerme görevi bir anlatımda bu anlatımı kuran bir ya da daha çok belirsiz parçayı, bu parçalara değer yüklendiğinde birönerme kılacak olan anlatımdır. Ör. "X bir insandır." X belirsiz kaldığı sürece buönerme ne doğrudur ne yanlış; X e bir değer verilirse bundan doğru ya da yanlış birönerme çıkar.
 6. Bir savı öne süren ya da bir durumu dile getiren (genellikle bildiri kipinde olan) bir tümce; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim. || Bir önermenin kaplamı kendi doğruluk değeri, içlemi de öne sürdüğü sav ya da dile getirdiği durumdur. Dizimsel türü: p. Anl. bildirsel tümce, kapalı tamdeyim, kapalıönerme, sıfırlı yüklem, sıfırlı tamdeyim. Krş.. çekirdekönerme, yalınçönerme, bileşikönerme, tekilönerme, genelönerme, doğruönerme, yanlışönerme, geçerliönerme, tutarlı önerme.
 7. Önesürüş.
 8. Sav ya da durum.
 9. (en)Sentence,.
 10. (en)Statement,.
 11. (en)Suggestion.
 12. (en)Proposal.
 13. (en)Proposition.
 14. (en)Thesis.
 15. (en)Vote.
 16. (en)Theorem.
 17. (en)Proposing.
 18. (en)Suggesting.
 19. (en)Premise.
 20. (en)Hypothesis.
 21. (en)Postulate.
 22. (en)Proffer.
 23. (en)Question.
 24. (en)Representation.
 25. (en)Resolution.
 26. (al)Antrag
 27. (fr)Énoncé,proposition
 28. (fr)Proposition
 29. (la)Propositio

önerme değişkeni

 1. Değer alanı, önerme kaplamlarından ya da başka bir deyişle doğruluk değerlerinden oluşan bireysel olmayan değişken.
 2. Değer alanı, önerme içlemlerinden ya da başka bir deyişle savlardan oluşan bireysel olmayan değişken. Anl. sıfırlı yüklem değişkeni.
 3. (en)Propositional variable.
 4. (fr)Variable propositionnelle

önerme değişmezi

 1. Biçimsel bir dilde tek bir imden oluşan önerme; başka bir deyişle dizimsel türü p olan özdeğişmez.
 2. (en)Sentential constant.
 3. (fr)Constante d'énoncé

Türetilmiş Kelimeler (bis)

önerme değişkeniönerme değişmeziönerme eklemiönerme kalıbıönerme niceliğiönerme niteliğiönerme simgesiönermekönermeler cebiriönermeler mantığıönerönerenöneren kimseönergeönerge vermek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın