beg off ne demek?

 1. Özür dile

özür

 1. Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
 2. Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik.
 3. Kusur, defo.
 4. Ma'zeret. ~ dileme,özürlenme: i'tizâr.
 5. Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 6. (en)Apologetic.
 7. (en)Apologetical.
 8. (en)Crack.
 9. (en)Apology.
 10. (en)Excuse.

beg for mercy

 1. Merhamet dilemek, acıma dilemek, insaf dilemek

beg leave

 1. Izin istemek, müsaade istemek

off

 1. ), (s.), edat uzağa
 2. Ileriye, ileride
 3. Öteye, ötede
 4. Yanda
 5. Tamamen
 6. Uzakta
 7. Uzak
 8. Yanlış
 9. Uygun olmayan, anormal
 10. Bitmiş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beg for mercybeg leavebeg pardon ofbeg persistentlybeg smbbegbeg smb. offbeg the questionbeg to differbeg your pardonbebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortuneoffoff and onoff baseoff boardoff centeroff chanceoff coloroff colouroff course correctionoff dayofof a certain ageof a certain lengthof a certain qualityof a collapse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın