batıniye ne demek?

  1. Görünürdeki olayların ardında gizli gerçeklerin bulunduğunu kabul eden tarikatlar.

batıniyye

  1. Kur'an-I Kerim'deki ayetlerin ve hadis-i şeriflerin zahir ve aşikar manalarından ayrılarak, usulsüz ve yanlış te'viller ile ayet ve hadislerin gizli ve sırlı manalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen ayet ve hadislerin ince, derin ve külli manalarını tefsir ve te'vil ile keşfedip bulmak vardır. Fakat zahir manaları ve bunlardan çıkan kat'i hükümleri esas almak ve bunlara aykırı olmamak ve şeriattaki ve tefsir ilmindeki usule uygun olmak gibi şartlara riayet etmekle makbul olur.O.T.D. Sözlüğünde bu hususta şu malumat verilmiştir: Batınilere, muhtelif vesileler ile verilmiş olan isimler şunlardır : 1- Karamıta, 2- Saibiye, 3- İsmailiye, 4- Mübarekiye, 5- Babekiye.Bunlardan başka Batınilere; hakikatın, yalnız Masum İmamın talimi ile öğrenilebileceği iddialarından dolayı Talimiye; dini mahremata riayet etmedikleri için İbahiye vs. isimleri de verilmiştir. Tohumu İbni Sebe tarafından atılmış olup Abbasilerden Mutasım zamanında yaşıyan Ehvaz'lı Meymun tarafından filizlendirilen Batıniye mezhebine en evvel, takiyyeyi terk ile alenen davet eden Muhammed Ali Berkai'dir. (Hicri : 255)

batıni

  1. Bâtıniye mezhebinden olan kimse.
  2. İçrek.
  3. Bk. içrek
  4. (en)Internal.
  5. (en)Inward.
  6. (en)Mystic.
  7. (en)Spiritual.
  8. (en)Esoteric.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

batıniyyebatınibatınilikbatınbatın ilmibatınenbatınıbatını kalbbatıBatı Afrika bayraklısıbatı afrika devletleri ekonomik topluluğubatı afrika kalkınma bankasıbatı afrika mandril maymunu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın