basiretsizlik ne demek?

 1. Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe, sağgörüden yoksun olma.
 2. (en)Lackof foresight.

basiretsiz

 1. Gerçekleri görebilmekten uzak, ileri ve uzak görüşlü olmayan, sağgörüsüz.
 2. (en)Imprudent.
 3. (en)Improvident.
 4. (en)Short sighted.

basiret

 1. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü, vizyon.
 2. Bk. seçerlik
 3. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık; anlayış, kavrayış.
 4. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş.
 5. Dikkat, tedbir, ihtiyatlı hareket.
 6. Siper, kalkan.
 7. Hakikatı kalbiyle hissedip anlama.
 8. (en)Perception.
 9. (en)Foresight.
 10. (en)Clairvoyance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basiretsizbasiretbasireti bağlanmakbasireti kalbbasiretkarbasiretkarı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın