basiretkarı ne demek?

 1. Basiretlilik, önceden görmeklik. (Osmanlıca'da yazılışı: basiret-kârî)

basiretkar

 1. Basiretli, ferasetli, önceden gören. (Osmanlıca'da yazılışı: basiret-kâr)

basiret

 1. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü, vizyon.
 2. Bk. seçerlik
 3. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık; anlayış, kavrayış.
 4. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş.
 5. Dikkat, tedbir, ihtiyatlı hareket.
 6. Siper, kalkan.
 7. Hakikatı kalbiyle hissedip anlama.
 8. (en)Perception.
 9. (en)Foresight.
 10. (en)Clairvoyance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basiretkarbasiretbasireti bağlanmakbasireti kalbbasiretli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın