basiretsiz ne demek?

 1. Gerçekleri görebilmekten uzak, ileri ve uzak görüşlü olmayan, sağgörüsüz.
 2. (en)Imprudent.
 3. (en)Improvident.
 4. (en)Short sighted.

basiretsizlik

 1. Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe, sağgörüden yoksun olma.
 2. (en)Lackof foresight.

basiret

 1. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü, vizyon.
 2. Bk. seçerlik
 3. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık; anlayış, kavrayış.
 4. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş.
 5. Dikkat, tedbir, ihtiyatlı hareket.
 6. Siper, kalkan.
 7. Hakikatı kalbiyle hissedip anlama.
 8. (en)Perception.
 9. (en)Foresight.
 10. (en)Clairvoyance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basiretsizlikbasiretbasireti bağlanmakbasireti kalbbasiretkarbasiretkarıbasire
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın