basamak fonksiyonu ne demek?

 1. (en)Step function.

step

 1. Bozkır
 2. Bk. bozkır
 3. (--ped, --ping) adım atmak
 4. (en)At Eton College, England, a shallow step dividing the court into an inner and an outer portion.
 5. (en)The act of changing location by raising the foot and setting it down; 'he walked with unsteady steps' support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway; 'he paused on the bottom step' a solid block joined to the beams in which the heel of a ship's mast or capstan is fixed a short distance; 'it's only a step to the drugstore' move or proceed as if by steps into a new situation; 'She stepped into a life of luxury'; 'he won't step into his father's footsteps' place in its step shift or move by taking a step; 'step back' put down or press the foot, place the foot; 'For fools rush in where angels fear to tread'; 'step on the brake' walk a short distance to a specified place or in a specified manner; 'step over to the blackboard' move with one's feet in a specific manner; 'step lively' furnish with steps; 'The architect wants to step the terrace' cause to execute a single command.
 6. (en)Any maneuver made as part of progress toward a goal; 'the situation called for strong measures'; 'the police took steps to reduce crime'.
 7. (en)The distance covered by a step; 'he stepped off ten paces from the old tree and began to dig'.
 8. (en)The act of changing location by raising the foot and setting it down; 'he walked with unsteady steps'.
 9. (en)Support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway; 'he paused on the bottom step'.
 10. (en)Relative position in a graded series; 'always a step behind'; 'subtle gradations in color'; 'keep in step with the fashions'.

basamak

 1. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri
 2. Derece, aşama, kerte, evre.
 3. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer
 4. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.
 5. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.
 6. Bir sayının 10'un tümsayılı üstleri olarak büyüklük düzeyi.
 7. Bir işlevin kaç kez türevinin alındığını gösteren sayı; bir türevli denklemin en yüksek türevli terimi.
 8. Kimi binitlerin iki yanında bulunan, ayak basılacak biçimde uzun, yatay düzlem.
 9. (en)Digit.
 10. (en)Running board.

basamak altı

 1. (en)Digit six

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basamakbasamak altıbasamak aynasıbasamak basamakbasamak beşbasamak birbasamak çıkıntısıbasamak değiştirmebasamak dokuzbasamak dörtbasabasa basbasaçbasaç kabıbasaç zarıfonksiyonun değerifonksiyonun ekstremum değerifonksiyonun grafik üstüfonksiyonun hemen hemen periyodufonksiyonun kaldırılmışıfonksiyonun lebesgue noktasıfonksiyonun seriye açılımıfonksiyonun sıfırıfonksiyonun tipifonksiyonfonksiyon adıfonksiyon bozukluğufonksiyon hesaplamasıfonksiyon için cauchy kriteri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın