basın kampanyası ne demek?

 1. (en)Press campaign.

press

 1. Baskı yapmak.
 2. Basmak
 3. Sıkıştırmak, zorlamak, üstüne düşmek, ısrar etmek.
 4. Zorla hizmete almak
 5. Askerliğe, özellikle bahriyeye zorla alma
 6. Basın, basılmış şeyler ve özellikle gazeteler
 7. Basın mensupları
 8. Gazete yazısı
 9. Bahriye hizmetine zorlamak
 10. Matbaa makinası

basın

 1. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat
 2. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.
 3. Düşüncelerin yazı veya resim yoluyla yayılması.
 4. Uydurma bir kelime olup "matbuat" yerine kullanılır. Gazete, mecmua gibi belli zamanlarda çıkan matbuatın hepsi.
 5. (en)The fourth estate.
 6. (en)Press.
 7. (en)Newspapers.
 8. (en)Fourth estate.
 9. LeğŸen; kase; yalak; havza, havuz; kara ile çevrili liman, koy

basın ahlak yasası

 1. Basının itibarını ve hürriyetini sağlayan kontrol sistemi.
 2. (en)Press code.

kampanya

 1. Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi
 2. Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen indirimli veya taksitli satış.
 3. Sıkı bir iş ve çalışma devresi.
 4. (en)Drive.
 5. (en)Election campaign.
 6. (en)Harvesting.
 7. (en)Campaign.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basınbasın ahlak yasasıbasın ajansıbasın ataşesibasın bildirisibasın bültenibasın dünyasıbasın fotoğrafçısıbasın hürriyetibasın kartıbasıbası yarasıbasıcıbasıcılıkbasıgözetirkampanyasonukampanyakampanya adıkampanyaadıkampanyacı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın