basın bülteni ne demek?

 1. (en)Press release.

press

 1. Baskı yapmak.
 2. Basmak
 3. Sıkıştırmak, zorlamak, üstüne düşmek, ısrar etmek.
 4. Zorla hizmete almak
 5. Askerliğe, özellikle bahriyeye zorla alma
 6. Basın, basılmış şeyler ve özellikle gazeteler
 7. Basın mensupları
 8. Gazete yazısı
 9. Bahriye hizmetine zorlamak
 10. Matbaa makinası

basın bildirisi

 1. Basın yayın organlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kurum veya kişiler tarafından hazırlanmış yazılı açıklama.
 2. (en)Press release.

basın

 1. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat
 2. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.
 3. Düşüncelerin yazı veya resim yoluyla yayılması.
 4. Uydurma bir kelime olup "matbuat" yerine kullanılır. Gazete, mecmua gibi belli zamanlarda çıkan matbuatın hepsi.
 5. (en)The fourth estate.
 6. (en)Press.
 7. (en)Newspapers.
 8. (en)Fourth estate.
 9. LeğŸen; kase; yalak; havza, havuz; kara ile çevrili liman, koy

bülten

 1. Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru.
 2. Dergi.
 3. Fr. Halka bilgi veren, özet olarak yazılmış resmi yazı.
 4. (en)Bulletin.
 5. (en)Journal.
 6. (en)Return.
 7. (en)Brief report.
 8. (en)News letter.
 9. (en)Message.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basın bildirisibasınbasın ahlak yasasıbasın ajansıbasın ataşesibasın dünyasıbasın fotoğrafçısıbasın hürriyetibasın kampanyasıbasın kartıbasıbası yarasıbasıcıbasıcılıkbasıgözetirbültenbülten tahtalarıbültenlerbülbülabülagbülaletbülasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın