balıkçı ilmeği ne demek?

  1. Balıkçıların, balık ağı örerken kullandıkları bir çeşit ilmek. (Dokumacılık)

balıkçı barınağı

  1. Balıkçı teknelerine hizmet vermek amacıyla dalgakıranla korunmuş, yöre balıkçılarının gereksinimine yetebilecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, bağlama rıhtımlarıyla suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, çekek yeri, deniz ürünlerini geçici depolama ve satış üniteleri bulunan, her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek amacıyla mendireklerle korunmuş, barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanına ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımlarıyla suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imk

balıkçı çizmesi

  1. (en)Jackboot.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balıkçı barınağıbalıkçı çizmesibalıkçı düğümübalıkçı esnafıbalıkçı feneribalıkçıbalıkçı gemisibalıkçı gemisi süsü verilmiş savaş gemisibalıkçı kadınbalıkçı kahvesibalıkbalık adambalık ağa girdikten sonra aklı başına gelirbalık ağıbalık ağı atmailmeilme aitilmeçerilmekilmek düğümüilmilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın