bağışıklık baskılayıcı ne demek?

 1. (en)Immunosuppressive.

bağışıklık baskılayıcı ilaç

 1. Bağışıklık sistemini baskılayıcı etki gösteren glukokortikoitler, siklosporin ve takrolimus gibi ilaçlar.
 2. (en)Immunosuppressant drug.

bağışıklık

 1. Muafiyet.
 2. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.
 3. Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
 4. Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların meydana getirdiği maddelere karşı meydana getirilen ve normal olmayan şartlara karşı koymayı sağlayan doğal ya da sonradan kazanılmış bir direnç, immünite.
 5. Bağışık olma durumu.
 6. Kimi mikroplara karşı aşılanma ya da doğal yolla direnç kazanma durumu.
 7. Çözeltideki metal yükünleri etkinliğinin, seçilen bir değerin üzerine çıkmasının, metal potansiyelinin yeterince eksi yapılarak engellenmesi.
 8. Vücuda giren yabancı maddelere karşı doğal ve kazanılmış olarak organizmanın bütün genel ve özel savunma sistemleriyle karşı koyması, direnç göstermesi ve yok etme yeteneği, immünite.
 9. Vücudun infeksiyöz hastalık etkenine karşı dirençli olması durumu, immünite.
 10. (en)Immunity.

baskılayıcı

 1. Bakterilerde DNA'nın operatör bölgesine bağlanarak bir operonun kaydını engelleyen ve operon için özel düzenleyici gen tarafından meydana getirilen protein.
 2. (en)Repressor.
 3. (fr)Répresseur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağışıklık baskılayıcı ilaçbağışıklıkbağışıklık artırıcı aşıbağışıklık bilimibağışıklık cevabıbağışıklık düzenleyicibağışıklık izlenmesibağışıklık kazandırmabağışıklık kazandırmakbağışıklık kazanmakbağışıklamabağışıklamakbağışıklandırmabağışıklanmabağışıklanmakbaskılayıcıbaskılayıcı mutasyonbaskılayıcı postsinaptik potansiyelbaskılayıcı sinapsbaskılayıcı T hücreleribaskılayıcı T hücresibaskılayıcı T lenfositbaskılayıcı t lenfositi ts
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın