bağışıklama ne demek?

 1. Bağışık hale getirme.
 2. Aşılama.
 3. Bağışıklanma, hastalığa karşı bağışıklık kazanma.
 4. Bağışıklık kazandırma amacıyla vücuda antijen veya antikor verme, bağışık yapma, immünizasyon.
 5. (en)Immunization.
 6. (en)Vaccination.
 7. (fr)Immunisation

bağışık

 1. Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf.
 2. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan.
 3. Bir canlının, dolaşım sisteminde, antijene karşı olan antikorları ya da T lenfositleri taşıması sonucu mikrop bulaşmasına dayanıklı olması. İmmün.
 4. Vücudu, doğuştan ya da daha sonra kazandırılmış yetenekler nedeniyle, çeşitli hastalıklara karşı dirençli bulunan, o hastalıkları yenebilen.
 5. Bir hastalığa tamamıyla dirençli.
 6. Özgül olan ve olmayan mekanizmalarla enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmuş olan, bağışıklık sistemi veya bağışıklık cevabı gelişmiş olan, immün.
 7. Belli bir hastalığa veya alerjik duruma karşı dirençli, bağışıklık kazanmış, immün.
 8. (en)Exempt.
 9. (en)Immun.
 10. (en)Immun.

bağışıklamak

 1. Bağışık kılmak, bağışık duruma getirmek, bağışıklık kazandırmak.
 2. Muafiyet vermek, muaf tutmak.
 3. (en)To immunize.

bağışıklandırma

 1. Bağışıklık yaratmayı, bağışıklığı artırmayı öngören yöntem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağışıklamakbağışıklandırmabağışıklanmabağışıklanmakbağışıklayıcıbağışıkbağışık cevapbağışık cevap genleribağışık cisimbağışık kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın