bırakılmış büklüm ne demek?

 1. Bkz. akmaz.

akmaz

 1. Durgun su, gölet.
 2. Dokumacılıkta kullanış sırasında çözgü veya atkı yönünde kendiliğinden yırtılmayan ipekli kumaş.
 3. Taşkın sırasında sapından koparak bütünüyle akış dışında kalan büklüm.
 4. Metruk menderes.
 5. (en)Viscous
 6. (en)Stagnant
 7. (en)Standing
 8. (en)Abandoned meander.
 9. (fr)Méandre abandonné

bırakılmış kar

 1. Paydaşlar tarafından ortaklığa bırakılan kâr.
 2. (en)Contributed surplus.
 3. (fr)Profit laissé

bırakılmış marka

 1. Çeşitli nedenlerle kullanılmayan marka.
 2. (en)Abandoned mark.
 3. (fr)Marque abandonnée

büklüm

 1. Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, kıvrım
 2. Dönemeç, viraj.
 3. Akarsu yatağının, az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği "S" harfine benzeyen kıvrım.
 4. Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka, turra.
 5. Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat.
 6. (en)Meander.
 7. (fr)Méandre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bırakılmış karbırakılmış markabırakılmış menderesbırakılmış yapıbırakılmabırakılmakbüklümbüklüm büklümbüklüm kaymasıbüklüm kopmasıbüklümborubüklümborulu sıcak su deposubüklümlerbüklümlübüklükbükbükabükaaludbükaengizbükat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın