bırakık toprak ne demek?

 1. Devletin olan ve kullanımı kimseye verilmeyip kamu yararına ayrılmış bulunan toprak.

bırakılan gider

 1. Elde tutulması amacıyla yapılmasından vazgeçilen gider.
 2. (en)Escapable cost.
 3. (fr)Frais de renoncement, frais de renonciation

bırakılan kare

 1. (en)Frames dropped

toprak

 1. Topraktan yapılmış
 2. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.
 3. Ülke
 4. Arazi, tarla.
 5. Kara.
 6. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş, organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından meydana gelmiş olan litosferin gevşek kısmı.
 7. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal etkilerle ufalanması sonucu oluşan yüzey tabakası.
 8. 1. yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. ülke, memleket. 3. işlenmiş arazi.
 9. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.
 10. Ülke, memleket.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bırakılan giderbırakılan karebırakılan noktabırakılan paketbırakılmabırakbırak allah aşkınabırak allahını seversenbırak artıkbırak konuşsunbırahetopraktoprak akımıtoprak akmasıtoprak alkali elementlertoprak alkali metallertoprak altındakitoprak anatoprak antenitoprak arızasıtoprak aşınmasıtoprağa bağlamaktoprağa bağlıtoprağa dikmektoprağa dökülen şaraptoprağa gömülü kablo
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın