bırakılan gider ne demek?

 1. Elde tutulması amacıyla yapılmasından vazgeçilen gider.
 2. (en)Escapable cost.
 3. (fr)Frais de renoncement, frais de renonciation

bırakılan kare

 1. (en)Frames dropped

bırakılan nokta

 1. Bk. bırakma noktası

gider

 1. Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
 2. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.
 4. Bir iktisadi karar biriminin mal ve hizmet üretmek veya tüketmek için harcadığı paranın tümü.
 5. Masraf.
 6. Bir filmin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü. TV
 7. Biz izlencenin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü.
 8. (en)Expense.
 9. (en)Expenditure.
 10. (en)Outgoings.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bırakılan karebırakılan noktabırakılan paketbırakılmabırakılmakbırakık toprakgidergider akışıgider ayakgider ayrımıgider bölünmesigider cetveligider dağıtım temeligider dönemigider ödenekliğigider pusulasıgide gelegide gidegidecek güzel bir yer bulalım mıgidecek yerlergideğen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın