bölme algoritması ne demek?

 1. (…)

bölme

 1. Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim.
 2. Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer
 3. Büyük bir yeri, alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde
 4. Kalın ağaç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrılan tomruk.
 5. Gemilerin içinde, su baskını, yangın vb. durumlarda, ara kapılar kapandığında arızanın veya hasarın yayılmasını önlemek için kullanılan birbirlerinden ayrılmış yerler.
 6. Cins kavramlarını tür, alt tür kavramlarına ayırma işi.
 7. Dört işlemden biri, taksim.
 8. Bezlerin lopları arasındaki duvar, iki boşluğu ayıran duvar.
 9. Meyvelerde mantar hiflerinde, mercanlarda, kalpte, burunda, dilde ve odalı kabuklarda görülen duvar. Perde, septum.
 10. Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri.

bölme altyordamı

 1. (en)Division subroutine.

algoritma

 1. Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre yapılan ve son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi, Harezmi yolu.
 2. Bk. işlemleyici
 3. Bk. çözüm yolu
 4. (en)Algorithm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölmebölme altyordamıbölme altyordamibölme başlığıbölme duvarıbölme duvaribölme hatasıbölme ile ilgilibölme işaretibölme kapağıböldürmeböldürmekböleböleçbölekalgoritmaalgoritmikalgoritmik dilalgorithmalgorithm integration teamalgorithm translationalgorithmicalgorithmic language
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın