bölme kapağı ne demek?

 1. Akımsaklarda, bölmeler üzerinde bulunan, iç ve dış basınçların eşitlenmesine yarayan havalandırma delikli kapak.
 2. (en)Battery filling cap, battery filling plug.
 3. (al)Zellenstoffen
 4. (fr)Bouchon d'accumulateur

bölme köprüsü

 1. Akımsaklarda iki bölme arasında elektriksel bağı sağlayan iletken.
 2. (en)Cell connector.
 3. (al)Pollbrücke
 4. (fr)Barrette de connection

bölme

 1. Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim.
 2. Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer
 3. Büyük bir yeri, alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde
 4. Kalın ağaç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrılan tomruk.
 5. Gemilerin içinde, su baskını, yangın vb. durumlarda, ara kapılar kapandığında arızanın veya hasarın yayılmasını önlemek için kullanılan birbirlerinden ayrılmış yerler.
 6. Cins kavramlarını tür, alt tür kavramlarına ayırma işi.
 7. Dört işlemden biri, taksim.
 8. Bezlerin lopları arasındaki duvar, iki boşluğu ayıran duvar.
 9. Meyvelerde mantar hiflerinde, mercanlarda, kalpte, burunda, dilde ve odalı kabuklarda görülen duvar. Perde, septum.
 10. Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölme köprüsübölmebölme algoritmasıbölme altyordamıbölme altyordamibölme başlığıbölme duvarıbölme duvaribölme hatasıbölme ile ilgilibölme işaretiböldürmeböldürmekböleböleçbölekkapağı atmakkapağı kapalı ve ağır ateşte pişirmekkapağı uygulakapağını açmakkapağankapakapa çenenikapa sayısıkapaçkapaç boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın