ayaksız kızak ne demek?

  1. (en)Toboggan.

ayaksız hayvanlarla ilgili

  1. (en)Apodal

ayaksız

  1. Ayağı olmayan.
  2. (en)Footless.

kızak

  1. Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt.
  2. Tersanelerde üzerinde gemi yapılan, onarılan veya gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara.
  3. Ağaç tablaların kamburlaşmaması için liflere dikey konumda açılan kanala geçirilen uzun parça.
  4. Ambalajın dibine uzunluğuna çakılan, hem dip levhası elemanlarının tutturulmasını hem de ambalajın yerde kolayca kaymasını sağlayan kereste parçası.
  5. Ağaç tablaların kamburlaşmaması için, liflere dikey konumda açılan kanala geçirilen uzun parça.
  6. Bk. kızak
  7. (en)Slipway, chock, cradle, stock.
  8. (en)Coaster.
  9. (en)Cradle.
  10. (en)Skid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayaksız hayvanlarla ilgiliayaksızayaksızkertenkelegillerayaksızkertenkelelerayaksızlarayaksıayakayak açmakayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmazayak almakayak altındakızakkızak ayağıkızak felenkikızak için uygun yokuşkızak kanalıkızak pistikızak yapmakızak yapmakkızak yolukızaka çekmekkızakızafkızağa almakkızağa binmekkızağa çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın