ayak ne demek?

 1. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
 2. Bacak.
 3. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri.
 4. Vücudun belden aşağı bölümü.
 5. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi.
 6. Basamak.
 7. Fut.
 8. Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
 9. Bk. üçayak
 10. (Türkiye'de) Bir ya da daha çok yapımcının, dağıtımcının yalnız kendi filmlerini oynatmak amacıyla bir mevsim boyunca kapattığı sinema ya da sinemalar topluluğu.
 11. Yer değiştirmeyi sağlayan ve çeşitli hayvanlarda çok değişik şekiller gösteren yapılar.
 12. Yazmalarda bir sayfayı ötekine bağlayan; bir sayfanın sonunda ve ikinci sayfanın başında yinelenen sözcük ya da harf. a. bkz. murakıp.
 13. (en)Foot.
 14. (en)Foot-operated.
 15. (en)Stand.
 16. (en)Stillage.
 17. (en)Buttress.
 18. (en)Hoof.
 19. (en)Plates.
 20. (en)Histrionics.
 21. (en)Step.
 22. (en)Rung.
 23. (en)Tributary.
 24. (en)Gait.
 25. (en)Pace.
 26. (en)Rhyme.
 27. (en)Put-off.
 28. (en)Base.
 29. (en)Pedestal.
 30. (en)Footing.
 31. (en)Easel.
 32. (en)Pedlar.
 33. (en)Frontsman.
 34. (en)Pitch-man.
 35. (en)Market man.
 36. (en)Shaft.
 37. (en)Treadle.
 38. (en)Prop.
 39. (en)Pous, foot.
 40. (fr)Pied

üçayak

 1. Fotoğraf makinesi, televizyon kameraları vb. aletlerin üzerine oturduğu üç ayaklı düzen.
 2. Sacayağı.
 3. Bir halay çeşidi.
 4. Teodolit, fotoğraf makinesi gibi aygıtların üzerine oturduğu üç çubuklu düzen.
 5. Alıcı ya da göstericinin çalıştırılması sırasında sallanmamalarını sağlamak amacıyla kullanılan üç ayaklı destek.
 6. (en)Tripod, stand, camera stand, support.
 7. (al)Dreifuss, Stativ, Kinostativ
 8. (fr)Trépied,tripod
 9. (fr)Trépied, pied

ayak açmak

 1. (Halk edebiyatı terimi) Saz şâirleri arasında geçen bir yarışma sırasında içlerinden biri hasımlarını aynı neviden karşılık vermeğe mecbur eden muayyen ayaklı bir beyit söylemek.
 2. Âşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleyişlerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirtmek.

ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz

 1. Insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayak açmakayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmazayak almakayak altındaayak altında çiğnemekayak altında kalmakayak anahtarıayak atmakayak atmamakayak bağıayaaya aitaya inisaya kemeriaya sofya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın