ayak altında çiğnemek ne demek?

 1. (en)Tread under foot.

tread

 1. (trod, trodden) ayak basmak
 2. Yürümek
 3. Ayak altında çiğnemek, ayakla ezmek
 4. Dans figürü yapmak
 5. Çiftleşmek (erkek kuş)
 6. Ayak basışı
 7. Yürüyüş
 8. Merdiven basamağının döşeme tahtası
 9. Tekerleğin veya ayakkabının yere temas eden kısmı, lastik tırtıl
 10. Yumurtada iç göbek

ayak

 1. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
 2. Bacak.
 3. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri.
 4. Vücudun belden aşağı bölümü.
 5. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi.
 6. Basamak.
 7. Fut.
 8. Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
 9. Bk. üçayak
 10. (Türkiye'de) Bir ya da daha çok yapımcının, dağıtımcının yalnız kendi filmlerini oynatmak amacıyla bir mevsim boyunca kapattığı sinema ya da sinemalar topluluğu.

ayak açmak

 1. (Halk edebiyatı terimi) Saz şâirleri arasında geçen bir yarışma sırasında içlerinden biri hasımlarını aynı neviden karşılık vermeğe mecbur eden muayyen ayaklı bir beyit söylemek.
 2. Âşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleyişlerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirtmek.

altında

 1. Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.
 2. Yüksek bir yerden geniş bir alanı görür durumda.
 3. (en)Under.
 4. (en)Down.
 5. (en)Beneath.
 6. (en)Underneath.
 7. (en)Down below.
 8. (en)Below smb.
 9. (en)Neath.
 10. (en)Hypo.

çiğnemek

 1. Ağza alınan bir şeyi dişler arasında ezmek, öğütmek
 2. Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
 3. Uyulması gereken kural veya yasaya uymamak.
 4. Sayılması gereken bir şeyi saymamak, itibar etmemek, ayaklar altına almak
 5. Egemenliği altına almak, hükmetmek
 6. (en)Break.
 7. (en)Chew.
 8. (en)Contravene.
 9. (en)Masticate.
 10. (en)Tramp.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayakayak açmakayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmazayak almakayak altındaayak altında kalmakayak anahtarıayak atmakayak atmamakayak bağıayaaya aitaya inisaya kemeriaya sofyaaltındaaltında ezilmekaltında imza bulunanaltında kalmakaltında kalmamakaltında olmakaltında toplanmakaltında yatanaltında yatan nedenaltında yatmakaltınaltın adamaltın adı pul oldu, kız adı dul oldualtın adını bakır etmekaltın ağacı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın