audition limit ne demek?

 1. Isitme siniri

audition

 1. Bkz. odisyon
 2. İşitme gücü
 3. İşitme hassası, işitme kuvveti, işitme.
 4. Ses sınavı yapmak

auditing

 1. Mali denetleme
 2. Denetim
 3. Denetleme
 4. Hesapları denetleme

limit

 1. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya erişebileceği en alt ve en üst sınır, yer.
 2. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük.
 3. Bk. erey
 4. Sınır
 5. Bk. tavan sınır
 6. Bk. sınır
 7. (en)Limitation.
 8. (en)That which terminates, circumscribes, restrains, or confines; the bound, border, or edge; the utmost extent; as, the limit of a walk, of a town, of a country; the limits of human knowledge or endeavor.
 9. (en)The space or thing defined by limits.
 10. (en)That which terminates a period of time; hence, the period itself; the full time or extent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

auditionauditingauditing commissionauditing failedauditiveauditaudit adjustmentaudit bootaudit certificateaudit courtaudialaudibilityaudibleaudible alarmaudible feedbacklimitlimit checklimit dekstrinlimit denetimilimit dextrinlimit emirlimit fiyatlamalimit fiyatlı emirlerlimit fonksiyonlimit from the leftlimicolaelimicoleslimicolouslimierlimikolus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın