limit fiyatlı emirler ne demek?

 1. (en)Limited price order

limited

 1. Mes'uliyetleri, koydukları sermayeye göre hudutlu olan ortaklık.
 2. Sınırlı
 3. Limitli, kısıtlı, az, sayılı
 4. Çevrilmiş
 5. Parçalı
 6. Ekspres (tren)

limit

 1. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya erişebileceği en alt ve en üst sınır, yer.
 2. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük.
 3. Bk. erey
 4. Sınır
 5. Bk. tavan sınır
 6. Bk. sınır
 7. (en)Limitation.
 8. (en)That which terminates, circumscribes, restrains, or confines; the bound, border, or edge; the utmost extent; as, the limit of a walk, of a town, of a country; the limits of human knowledge or endeavor.
 9. (en)The space or thing defined by limits.
 10. (en)That which terminates a period of time; hence, the period itself; the full time or extent.

limit check

 1. Limit denetimi

fiyatlı

 1. Fiyatı olan.
 2. Pahalı.
 3. (en)Expensive.
 4. (en)Priced.
 5. (en)Dear.

emir

 1. Osmanlı Devleti'nde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
 2. Peygamberimizin soyundan gelen.
 3. Büyük bir hanedana mensup kimse.
 4. Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.
 5. Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.
 6. Talimat, ferman.
 7. İstek.
 8. Abbasi Devleti'nde başkomutan.
 9. Borsada menkul değer alıp satmak amacıyla aracılara yazılı ya da sözlü biçimde yapılan bildirim.
 10. Bk. buyruk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

limitlimit checklimit dekstrinlimit denetimilimit dextrinlimit emirlimit fiyatlamalimit fonksiyonlimit from the leftlimit from the rightlimicolaelimicoleslimicolouslimierlimikolusfiyatlıfiyatlandırmafiyatlandırmakfiyatlandırmamakfiyatlandirmafiyatlanmafiyatfiyat açıklamasıfiyat adımıfiyat ağırlıklı dizinfiyat ağırlıklı endeksfiyakafiyaka satmakfiyaka yapmakfiyakacıfiyakacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın