attribute to ne demek?

 1. Atfetmek
 2. Yormak (bir olayı bir başkasına)
 3. -e bağlamak
 4. -e mal etmek

atfetmek

 1. Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek.
 2. Yöneltmek, çevirmek
 3. Meyletmek. Sevgi beslemek.
 4. (en)Attribute.
 5. (en)Ascribe.
 6. (en)Impute.
 7. (en)Accredit.
 8. (en)Refer.
 9. (en)Direct.
 10. (en)Arrogate.

attribute type

 1. Öznitelik türü

attribute abstractor

 1. Öznitelik soyutlayıcısı

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

attribute typeattribute abstractorattribute nameattribute objectattribute valueattributeattributableattributesattribtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın