attributable ne demek?

 1. Atfolunabilir, verilebilir, yüklenebilir, dayandırılabilir

attribute

 1. Bağlamak
 2. Affetmek
 3. Yormak
 4. Hamletmek
 5. (to) ile (bir nedene) bağlamak; -e yormak. -e mal etmek, -e atfetmek.
 6. Dayandırmak
 7. Vermek, yüklemek, isnat etmek
 8. Nitelik, vasıf
 9. Yüklem, mahmul
 10. Yüklem

attribute abstractor

 1. Öznitelik soyutlayıcısı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

attributeattribute abstractorattribute nameattribute objectattribute to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın