atmosphere generation ne demek?

 1. Atmosfer üretimi

atmosfer

 1. Dünya'yı saran gaz tabakası
 2. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
 3. Hava yuvarı.
 4. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
 5. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı 1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (1 kg 33 g).
 6. Bk. havayuvarı
 7. Bk. uçunyuvar
 8. Bk. hava
 9. Bk. havayuvar.
 10. Bkz. havayuvar.

atmosphere generator

 1. Atmosfer üreteci

atmosphere

 1. Atmosfer, hava, çevre, ortam; basınç birimi
 2. Havaküre, atmosfer
 3. Çevre, muhit
 4. Havaküre (basınç birimi)

generation

 1. Zürriyet husule getirme, doğuş, doğuruş, tenasül
 2. Nesil, soy, zürriyet, batın
 3. Vasat olarak insan nesli farzedilen otuz yıl
 4. Kuşak, dünyaya getirme, nesil, jenerasyon, üretme, üretim, oluşturma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atmosphere generatoratmosphereatmosphere compositionatmosphere constituentatmosphere controlatmosphergenerationgeneration gapgeneration limitgeneration nesilgeneration periodgeneration timegeneration xgeneration ygenerationalgeneratifgeneratinggenerating functiongenerating keygenerating offspringgeneratgenerategenerate digitsgenerate eventgenerate events
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın