atmosphere composition ne demek?

 1. Atmosfer bileşimi

atmosfer

 1. Dünya'yı saran gaz tabakası
 2. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
 3. Hava yuvarı.
 4. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
 5. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı 1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (1 kg 33 g).
 6. Bk. havayuvarı
 7. Bk. uçunyuvar
 8. Bk. hava
 9. Bk. havayuvar.
 10. Bkz. havayuvar.

atmosphere

 1. Atmosfer, hava, çevre, ortam; basınç birimi
 2. Havaküre, atmosfer
 3. Çevre, muhit
 4. Havaküre (basınç birimi)

atmosphere constituent

 1. Atmosfer bileşeni

composition

 1. Kompozisyon, derleme, tertip, bileştirme, bileşim, beste, yapıt, nitelik, yapı, eserdeki düzeltme, dizgi; anlaşma
 2. Tümleme, derleme, bir araya getirme
 3. Tertip, terkip
 4. Nitelik, mahiyet
 5. Alaşım, halita
 6. Bileşim: kompozisyon, yazı ödevi, tahrir
 7. Beste, bestecilik
 8. Uzlaşma, anlama
 9. Dizgi, tertip.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

atmosphereatmosphere constituentatmosphere controlatmosphere generationatmosphere generatoratmosphercompositioncomposition agreementcomposition in bankruptccomposition of debtscomposition of functorscomposition of watercomposition variationcomposition with creditorscompositionalcompositionismcompositingcompositaecompositecomposite actioncomposite aircraftcomposite bar chart
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın