composition ne demek?

 1. Beste, yapıt, nitelik, yapı, eserdeki düzeltme, dizgi
 2. Tümleme, derleme, bir araya getirme
 3. Tertip, terkip
 4. Nitelik, mahiyet
 5. Alaşım, halita
 6. Bileşim: kompozisyon, yazı ödevi, tahrir
 7. Beste, bestecilik
 8. Uzlaşma
 9. Bkz. kompozisyon

kompozisyon

 1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.
 2. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet.
 3. Bileşim
 4. (Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesi. 2. XX. y.y. başına dek, betiler kullanılarak yapılan resim. 3. Çağımızda renk, çizgi ve yüzeylerin dengeli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği resim.
 5. Bk. sözlü-yazılı anlatım
 6. (en)Composition.
 7. (en)Compo.
 8. (en)Composing.
 9. (en)Arranging.
 10. (en)Short essay.

composition agreement

 1. Konkordato

composition deed

 1. Borçlu ile alacaklılar arasında yapılan sözleşme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

composition agreementcomposition deedcomposition in bankruptccomposition in bankruptcycomposition of debtscomposition of functorscomposition of watercomposition variationcomposition with creditorscompositionalcompositingcompositaecompositecomposite actioncomposite aircraftcomposite bar chart
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın