asidik göl ne demek?

 1. Ph değeri 6,0

ph

 1. Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.pH 7 den düşük çözeltiler asidik,pH 7 olanlar nötr,pH 14'e kadar olanlar ise bazik çözeltiler olarak adlandırılır.
 2. Hidrojen,Yükünleri etkinliklerinin eksi logaritması olarak gösterilen bir tür asitlik derecesi.
 3. Bir çözeltide bulunan hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritması.
 4. Çözeltide var olan hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.
 5. (en)[Ph (phenyl) ] group of chemical compounds derived from benzene (Chemistry).
 6. (en)Potential of hydrogen, pH.
 7. (en)PH.
 8. PH
 9. Benzen'den elde edilen kimyasal bileşŸikler grubu (Kimya)

asidik amino asitler

 1. Nötr pH'da negatif yüke sahip olan amino asitler.
 2. Aspartik asit ve glutamik asitten oluşan ve nötr pH'da negatif yüke sahip olan amino asitler.
 3. Birden fazla karboksil grubu içeren, nötr pH'da negatif yüke sahip olan amino asitler.
 4. (en)Acidic amino acids.
 5. (la)Acidus: ekşi

asidik boyalar

 1. Asit özelliklerine sahip, protoplâzmanın bazik komponentleri ile reaksiyon veren boyalar.
 2. Asit özelliklerine sahip protoplazmanın bazik bileşenleriyle reaksiyon veren boyalar.
 3. (en)Acidic stains, acide dyes.
 4. (en)Acidic stains.
 5. (fr)Acide teinture, colorant acides
 6. (la)Acidus: ekşi

göl

 1. Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
 2. Yapay su birikintisi.
 3. Karalar üzerindeki çeşitli etkenlerle meydana gelen çukur yerlerin, zamanla sularla dolması sonucunda oluşan, suları tamamen boşaltılamayan, genellikle derin durgun su kütlesi.
 4. (en)Lacustrine.
 5. (en)Mere.
 6. (en)Inland-waterway bill of lading.
 7. (en)Water.
 8. (en)Lake.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asidik amino asitlerasidik boyalarasidik çözeltiasidik ölüm katılığıasidik rigorasidikasidik şok boyamaasidic solutionasidasidaminüriasideaside dayanıklıaside dayanıklı çelikasiasi gençasi gençlikasiaasia minorgölgöl alabalığıgöl alasıgöl asfaltıgöl asfaltigöl ayağıgöl balıkçılığıgöl bilimigöl birikintisigöl dibigöbgöbbasangöbbengöbeçgöbede
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın