artır ne demek?

  1. (en)Increase, augment, go up, rise, scale up, accrete, accrue, advance, ascend, deepen, harden, heighten, mount up, soar, step up, swell, wax, increase gradually in quantity or intensity; remain, be left over.

artıran

  1. (en)Augmentative, accelerant.

artırıcı

  1. Çoğaltan.
  2. (en)Increasing; augmenter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

artıranartırıcıartırıcı dnaartırılmaartırılmakartırılmış kuzulama sıklığıartırımartırımlıartırmaartırmakartıartı buzsalartı çarpıklıkartı çekirdekartı dikeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın