artırıcı dna ne demek?

  1. Gen transkripsiyon oranını farklı uzaklıklardan büyük ölçüde etkileyebilen DNA dizileri.

artırıcı

  1. Çoğaltan.
  2. (en)Increasing; augmenter.

artırılma

  1. Artırılmak işi
  2. (en)Enhancement.

dna

  1. Bk. deoksiribonükleik asit
  2. Deoksiribonükleik asit.
  3. Deoksiribonükleik asit.
  4. (en)[DNA (deoxyribonucleic acid) ] DNA, deoxyribonucleic acid, macromolecule which contains and transfers genetic characteristics in all living organisms.
  5. (en)Deoxyribonucleic acid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

artırıcıartırılmaartırılmakartırılmış kuzulama sıklığıartırımdnaDNA analizidna aralığıDNA aşısıDNA bağlayıcı proteinDNA belirteçleridna cloningdna diagnosisdna dizisiDNA erimesidndn binarydn diagonaldn ikili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın