arsenikli ham maden ne demek?

 1. (en)Speiss.

arsenikli

 1. Içinde arsenik bulunan.
 2. (en)Arsenic, pertaining to arsenic, containing arsenic.

arsenikli yesil boya

 1. (en)Paris green

ham

 1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve).
 2. İşlenmemiş (madde).
 3. İdmansız.
 4. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan.
 5. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş.
 6. Gelişmesini tamamlamamış olan
 7. Bkz. immatür
 8. Zenginleştirilmemiş, rafine edilmemiş veya olgunlaştırılmamış.
 9. Domuz karkasının arka bacağı.
 10. Kürlenmiş, pişirilmiş ve dumanlanmış domuz arka bacak eti.

maden

 1. Maden ocağı veya maden işletmesi.
 2. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
 3. Bu mineralden yapılmış.
 4. Ocağı veya maden işletmesi.
 5. Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak.
 6. Uyuşturucu, esrar, eroin
 7. Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
 8. Metal.
 9. Maden. (Osmanlıca'da yazılışı: ma'den)
 10. (en)Metal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arsenikliarsenikli yesil boyaarsenikarsenik asidinden bir tuzarsenik asitarsenik halojenürarsenik ruhuarseniasisarsenicarsenic acidarsenic halidearsenic poisoningarsenarsenalarsenatarsenatehamham actorham actressham and eggsham araziham besi suyuham besisuyuham bezham demir haddesiham derihaha ... ha ...ha aretzha bireha bugün ha yarın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın