arkada ne demek?

  1. (en)Back.
  2. (en)Behind.
  3. (en)Behindhand.
  4. (en)Rearward.
  5. (en)On the reverse.

arkada bırakmak

  1. 1) bir şeyden epey uzaklaşmış bulunmak; 2) zaman veya düşünce bakımından geçmişte bırakmak: “Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün.” -S. F. Abasıyanık.

arkada kalan

  1. (en)Behindhand.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arkada bırakmakarkada kalanarkada kalmaarkada kalmakarkadakiarkadanarkadan arkayaarkadan asılmaarkadan aydınlatmalıarkadan aydinlatmaliarkadarkaarka açıarka ağarka aksarka aks kovan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın