arkad ne demek?

  1. Bk. direkli geçit

direkli geçit

  1. 1 - İki sokağı birbirine bağlayan, içinde satış yerleri bulunan üstü kapalı geçit. 2 - iki sütun ya da iki ayak arasındaki bir açmanın üstüne örtmek için, uçları bir sütun ya da ayaklara oturmak üzere yay biçiminde yapılan ağaçtan, madenden ya da taş ve tuğladan yapı parçası.
  2. (en)Arcade.
  3. (fr)Arcade

arkada

  1. (en)Back.
  2. (en)Behind.
  3. (en)Behindhand.
  4. (en)Rearward.
  5. (en)On the reverse.

arkada bırakmak

  1. 1) bir şeyden epey uzaklaşmış bulunmak; 2) zaman veya düşünce bakımından geçmişte bırakmak: “Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün.” -S. F. Abasıyanık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arkadaarkada bırakmakarkada kalanarkada kalmaarkada kalmakarkadakiarkadanarkadan arkayaarkadan asılmaarkadan aydınlatmalıarkaarka açıarka ağarka aksarka aks kovan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın