argüman ne demek?

 1. Delil, kanıt, tanıt.
 2. Tez, iddia, sav.
 3. Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer.
 4. Bir çıkış kümesinin değişkeni.
 5. Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.
 6. Bk. konu
 7. Bk. değiştirgen
 8. (en)Argument.
 9. (en)Means of evidence.

konu

 1. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
 2. Üzerinde konuşulan şey, bahis
 3. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri.
 4. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği ve görüntüsünü saptamayı amaçladığı temel varlık, nesne, görünüm
 5. Bu yolda saptanmış olan nesne
 6. Öykülü bir filmin ya da televizyon oyununun en kısa biçimde anlatılabilecek olgusu.
 7. Herhangi bir ders kapsamının, belli bir sürede öğretilecek bölümlerinden her biri.
 8. Ele alınan, üzerindekonuşulan ya da yazı yazılan düşünce, sorun, durum ya da olay.
 9. (en)Subject.
 10. (en)Object,.

argüden

 1. Temizlikten, dürüstlükten ayrılmayan.
 2. Erdemlik peşinde olan kimse.
 3. Emek, zahmet, eziyet.
 4. Ar-güden.

argüder

 1. Ar ve utanç duygusuna önem veren.
 2. Ar-güder.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

argüdenargüderargülargünargüs
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın