argüden ne demek?

  1. Temizlikten, dürüstlükten ayrılmayan.
  2. Erdemlik peşinde olan kimse.
  3. Emek, zahmet, eziyet.
  4. Ar-güden.

argüder

  1. Ar ve utanç duygusuna önem veren.
  2. Ar-güder.

argül

  1. Gençliğine ve güzelliğine koruyan ve önem veren.
  2. Kendine özen gösteren.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

argüderargülargümanargünargüs
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın